KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE732


POŻARY

796


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

87


ALARMY FAŁSZYWE

1615


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-08-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: -13