KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE



750


POŻARY

1236


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

110


ALARMY FAŁSZYWE

2096


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-10-17 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 330