KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE572


POŻARY

1309


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

111


ALARMY FAŁSZYWE

1992


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2017-12-16 r.