KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE796


POŻARY

1315


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

125


ALARMY FAŁSZYWE

2236


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-11-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 336

„Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

 

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 21.11.2018r. godz. 11.00

 Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Zmodyfikowany wzór umowy


 

„Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

 

Załącznik nr 3 - Wymagania dla wyposażenia

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty