KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE362


POŻARY

395


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

47


ALARMY FAŁSZYWE

804


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-05-26 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 221