KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE114


POŻARY

118


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

23


ALARMY FAŁSZYWE


Suma zdarzeń: 255
Statystyka zdarzeń do dnia 2017-03-23 r.