KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE493


POŻARY

969


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

85


ALARMY FAŁSZYWE


Suma zdarzeń: 1547
Statystyka zdarzeń do dnia 2017-09-20 r.