KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE404


POŻARY

524


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

60


ALARMY FAŁSZYWE


Suma zdarzeń: 988
Statystyka zdarzeń do dnia 2017-07-27 r.