KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE286


POŻARY

281


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

38


ALARMY FAŁSZYWE


Suma zdarzeń: 605
Statystyka zdarzeń do dnia 2017-05-27 r.